';
Kilden Sølvstrupene

Kilden Sølvstrupene er Kildens eget seniorkor. Sølvstrupene øver hver tirsdag kl. 9.30 – 11.00 i Kilden, og er inndelt i fire stemmegrupper. Det er ingen opptaksprøve – du må kun være fylt 62 år og være glad i å synge. Per i dag teller koret hele 150 medlemmer.

Det er for tiden stor pågang, og vi kan dessverre ikke ta inn  nye medlemmer. Det er mulig å sette seg på venteliste. Send en e-post til solvstrupene@kilden.com

Seniorkoret Sølvstrupene har eksistert siden Kilden åpnet i 2012 og har hvert år økt medlemstallet slik at det i dag teller 150 medlemmer. Koret har siden oppstarten bidratt i Kildens oppsetninger, som den årlige 17. mai-konserten sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Kildens juleforestilling «Juleevangeliet». I tillegg har de opptrådt med eget program i flere sammenhenger, blant annet bidratt på Salmekveld i Domkirken og i andre Dialog-prosjekter, som da de opptrådte sammen med teatergruppen Fotspor i «Grunnlovsjubileeet – et skråblikk», og med Vest-Agder kammerkor med programmet «Halfdan Kjerulf i tekst og toner»

De siste årene har kormedlemmene selv organisert en årlig tur. Våren 2015 var koret i Århus i Danmark og holdt konsert sammen med Århus Ældrekor. Våren 2016 gikk turen til Schleswig i Tyskland med flere opptredener.

Sølvstrupene ledes av Anne Haugland Balsnes og meddirigent er Bodil Nørsett.

Spørsmål kan rettes til solvstrupene@kilden.com.

 


Kilden satser på seniorsang

Korleder og forsker Anne Haugland Balsnes om dialog-prosjektet Sølvstrupene.

http://korbloggen.no/satser-pa-seniorsang/

Kilden