Bak kulissene

Det er 63 ulike yrker representert i  Kilden. Bli kjent med fem av dem.

 

Instruktør/Prosjektleder

Christine Helland

Christine er instruktør og prosjektleder for «Ungdomskilden», et talentutviklingsprogram for skuespillere mellom 13 og 19 år. Ungdommene får både faglig undervisning og praktisk erfaring og tre es minst en gang i uken. – Jeg tilpasser det faglige innholdet etter utfordringer gruppen møter underveis, forteller hun. Christine jobber til tider intenst sammen med talentene og påpeker at jobben gir henne mye. – Jeg liker dem virkelig som personer og deres lærelyst smitter over på meg, sier hun. Helland er også instruktør og teaterpedagog for «Fotspor», som er et teatertilbud for mennesker knyttet til Kirkens Bymisjons arbeidspraksisprogram. – Jeg blir alltid så rørt når noen mestrer en utfordring eller bryter en barriere.

 

Dramaturg

Endre Sannes Hadland

Endre er Kildens første dramaturg med fast stilling. Han skal kunstnerisk følge prosjekter fra idé til premiere. – Som dramaturg må jeg kunne arbeide både kunstnerisk og administrativt. Jeg skal ha oversikt over det som gjøres og innsikt i det som skapes, sier han. Endre skal vite at teatrets visjon for forestillingen innfris, i tillegg til å sikre en kvalitetsmessig kontinuitet og troverdighet over det som lages. Han jobber tett med regissør, teatersjef og skuespillere. – Jeg pleier å kalle meg selv for en teaterkvalifisert ping-pong-partner, smiler han.

Orkestersjef

Birgit Lundmark

Mens en dirigent arbeider uke for uke mot en konsert, har orkestersjefen et langsiktig personalansvar. Birgit jobber for at de 70 ansatte musikerne i Kristiansand Symfoniorkesters arbeidshverdag skal fungere, samt for orkesterets utvikling. – Du kan si at jeg arbeider med det indre livet i et orkester. Jeg tror på at god dialog og gjensidig respekt er viktige redskaper for å oppnå vårt felles mål; gode konsertopplevelser for publikum, forteller hun.

Multitekniker

Sveinung Tofteland

En multitekniker i Kilden er en sceneteknikerstilling med et utvidet ansvar til avvikling og koordinering av arrangementer. Som scenetekniker kan oppgavene være alt i fra å rigge et scene- og backstageområde før konsert – til å hjelpe med rekvisitter under en teaterforestilling. – Jobben min er allsidig. Det skal henges opp bakgrunner, dekorasjoner og tepper, som i tillegg gjerne skal bevege seg under forestilling. 25 glass champagne skal fylles og stå klar til neste scene på teatret, en blomst skal puttes i en vase, eller noen må sørge for at det ryker kraftig og gjerne kommer litt flammer når det skal være en «kortslutning» på scenen, forteller Sveinung.

Som arrangementsansvarlig er det Multiteknikeren sin jobb å være Kildens kontaktperson med artist eller management i forkant av for eksempel en konsert, samt vertskap for dem underveis. – Jeg skal sørge for at lyd- lys- og scenefolk jobber for å få det resultatet artisten ønsker seg. Jeg koordinerer HMS, innslipp av publikum og folk på scenen, sier Sveinung. Det er stort sett alltid en multitekniker standby under forestillinger i tilfelle noe går galt.

Rekvisittmaker

Hilleborg Eggen

Hilleborg er rekvisittmaker i Kildens produksjonsverksted. Hun mener en rekvisitt er som krydder i maten – uten dem blir det veldig daft. – Ofte blir de tatt for gitt, men de fleste skuespillere er avhengige av rekvisitter. Gjenstandene er med på å definere karakterene i forestillingen, i tillegg til å være en viktig del av scenografien, forteller hun. Hilleborg mottar bestilling fra scenograf/regissør og kostymedesigner, men leser også manus og er med på prøver for å vite hva hver rekvisitt skal brukes til. – Hvilken belastning skal de tåle, hvordan anvendes de og hvilken tidsepoke hører de til? Noen rekvisitter lages kreativt på huset, andre kjøpes inn eller hentes på lageret. Gamle gjenstander blir modifisert og brukt på ny. Dette krever stor materialkunnskap og kjennskap til forskjellige teknikker. – I Kilden er det et mål å levere kvalitet i alle ledd. Det synes jeg er fint.

Vi ønsker alle å skape en best mulig forestilling, avslutter hun.

Kilden

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt