Kilden Dialog

Vi i Kilden tror at alle kan ha glede og nytte av å være en del av kunstneriske prosesser. Derfor har vi etablert samarbeidsprosjektet Kilden Dialog. Hver uke kommer deltakere i alderen 8 til 85 år til Kilden for å være med i prosjekter innen teater, dans, sang og musikk. Vi samarbeider med skoler, institusjoner og organisasjoner på Sørlandet. Dette resulterer i ulike oppsetninger, både i Kildens egne saler og utenfor kunsthusets vegger.

Kilden Dialog er et av våre mange verktøy for å inspirere til kunstnerisk utfoldelse i samfunnet. Vi legger vekt på dialog, der formålet er å berike deltakernes liv. Når barn, unge og voksne får ta del i en kunstnerisk produksjon på ypperste nivå, tror vi det skapes varige inntrykk, både for mennesker og for samfunnet. Derfor er formålet med Kilden Dialog å ta i bruk kunst og kunstproduksjon som utviklende kraft.

Alle avdelingene i Kilden bidrar og har eierskap til Kilden Dialog. Våre medarbeidere søker hele tiden å utvikle samspillet mellom publikum og kunstnere. Arbeidet er også viktig for rekruttering til kunstartene som utøves i Kilden og i andre teater- og konserthus. Fargespill og Kilden Digital er eksempler på produksjoner og formidlingsmetoder som når frem – kanskje også til mennesker som av ulike årsaker ikke besøker Kilden i dag.

Dialogen med eksterne aktører i alle aldre er en del av samfunnsoppdraget til Kilden. Det innebærer å involvere flest mulig i regionen i profesjonell scenekunst og musikk. Vi håper og tror at samspillet i Kilden Dialog inspirerer til økt formidlingsglede, enten man velger utøvende kunst som yrkesretning,  som en sterk åre i livet – eller lar erfaringene og opplevelsene påvirke andre deler av hverdagen.

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt