Dyslektikeren tolker forfatteren
Erik Pirolts portrett av Jens Bjørneboe
KUNSTNERENS BLIKK: Erik Pirolts portrett av Jens Bjørneboe er det første av fire bilder som skal stilles ut i Kilden. Portrettprosjektet er et samarbeid med Agder Kunstsenter.

Kunstner Erik Pirolt er dyslektiker og har et anstrengt forhold til tekst. Men han trengte ikke å lese Jens Bjørneboes bøker for å finne gjenklang hos forfatteren.

Erik Pirolt er en av fire lokale kunstnere som har fått i oppdrag å portrettere Jens Bjørneboe. Selv har han knapt lest en bok, og har blitt kjent med forfatteren gjennom TV-innslag, lettleste nettartikler og videoer på YouTube.

– Det har blitt et fint møte med Bjørneboe. Jeg er ikke et menneske i opposisjon og jeg er ingen kritiker, men jeg relaterer meg til ham som et skapende menneske. Vi deler synet på potensialet i det kreative, sier Pirolt.

– Som dyslektiker har han smertefullt erfart et skolesystem likt det Jens Bjørneboe kritiserte.

– Jeg opplevde en skole som for meg var veldig firkantet. Det tok lang tid før jeg forsto at dysleksien min ikke var noe feil ved meg. Da jeg senere begynte å utfolde meg kreativt fikk jeg ta i bruk mine evner. Bjørneboe har rett i at skolen ikke klarer å utnytte det kreative potensialet i mennesket.

Pirolts innfallsvinkel til portrettet av Bjørneboe, er nettopp deres felles opplevelser av samfunnets firkantede systemer.

 

Bilde av en tegning av Jens Bjørneboe. Tittel: Henny Moan som Teresita
Jens Bjørneboe, Henny Moan som Teresita, Nasjonalmuseet

Billedkunstner

At Jens Bjørneboe var utdannet billedkunstner er det ikke så mange som vet. Og gjennom sitt første samarbeid ønsker Agder Kunstsenter og Kilden teater og konserthus å forene dramatikeren og billedkunstneren gjennom et portrettprosjekt.

Fire lokale kunstnerne er invitert til å tolke Bjørneboe på hver sin måte. Det er i tillegg til Pirolt Karen Pettersen, Tom Lid og Ylve Thon.

Agnes Repstad, daglig leder ved Agder Kunstsenter, setter stor pris på samarbeidet med Kilden.

– Det har vært en naturlig prosess i og med at Bjørneboe var både dramatiker og utdannet billedkunstner. Våre institusjoner jobber innen begge felt, og gjennom dette prosjektet forener vi to faggrener på en ny måte, sier Repstad.

 

 

 

Tegning av en hund
Jens Bjørneboe, En hund, Nasjonalmuseet

Kunstneren Jens Bjørneboe

Bjørneboes virke som billedkunstner kan stort sett tidfestes til perioden 1940–49. Som så mange andre måtte han flykte til Sverige under krigen. Der fortsatte han å arbeide med maleri, og han hadde også utstillinger som fikk god omtale av kritikerne. Bjørneboes formspråk var naturalistisk (Norsk kunstnerleksikon).

Tekst: Nina Zachariassen

Les også:

Irene Svendsen

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt