Fargespill Kristiansand

Fargespill Kristiansand er et multikulturelt kunstprosjekt der barn og unge fra hele verden medvirker i en felles musikalsk forestilling, og der ulike kulturer møter hverandre på scenen.

Målet til Fargespill er å skape en arena for møtet mellom ulike kulturer, der forskjellige identiteter og kulturell og kunstnerisk kompetanse blir verdsatt og synliggjort. Gjennom Fargespill viser vi at musikk, dans og sang er en viktig arena for et likeverdig møte mellom mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kultur.

Konseptet til prosjektet er hentet fra Stiftelsen Fargespill i Bergen, og startet opp i Kristiansand i februar 2014. I dag er det et samarbeidsprosjekt mellom Kilden Dialog, Kristiansand Kulturskole, Abup, og ulike grunnskoler i Kristiansand. Det er også innledet et samarbeid med mottaksskolen i Kristiansand. Fargespill ble for første gang gjennomført i oktober 2014, og siden har prosjektet vært gjennomført årlig, med forestilling i Kilden Teater og Konserthus på vårparten.

Prosjektleder, kunstnerisk ansvarlig og regissør for Fargespill Kristiansand er Elisabeth Lindland. Hun kan du kontakte på elisabeth.lindland@kilden.com.

Les mer: www.fargespill.no

Fargespill 2016

Fra prøvene 2014

Kilden

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt