Fargespill Kristiansand

Fargespill Kristiansand er et multikulturelt kunstprosjekt der barn og unge fra hele verden medvirker i en felles musikalsk forestilling, og der ulike kulturer møter hverandre på scenen.

Målet til Fargespill er å skape en arena for møtet mellom ulike kulturer, der forskjellige identiteter og kulturell og kunstnerisk kompetanse blir verdsatt og synliggjort. Gjennom Fargespill viser vi at musikk, dans og sang er en viktig arena for et likeverdig møte mellom mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kultur.

Konseptet til prosjektet er hentet fra Stiftelsen Fargespill i Bergen, og startet opp i Kristiansand i februar 2014. Fargespill Kristiansand produseres og utvikles av Kilden Dialog og realiseres med bidrag fra ulike lokale samarbeidspartnere.
Cultiva har bidratt til oppstart og etablering i perioden 2014 til 2017.

I dag er det et samarbeidsprosjekt mellom Kilden Dialog, Kristiansand Kulturskole, Kongsgård Skolesenter, UiA Kunstfag og ulike grunnskoler i Kristiansand. Fargespill ble for første gang gjennomført i oktober 2014, og siden har prosjektet vært gjennomført 2015 og 2017. Neste forestilling blir 9. – 10. mars 2018.

Prosjektleder, kunstnerisk ansvarlig og regissør for Fargespill Kristiansand er Elisabeth Lindland. Hun kan du kontakte på elisabeth.lindland@kilden.com.

Les mer: www.fargespill.noKristiansand Kulturskole, Kongsgård Skolesenter, i samarbeid med Slettheia skole og Tordenskjoldsgate skole.

Fargespill 2016

Fra prøvene 2014

Kilden

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt