Fargespill Kristiansand

Fargespill Kristiansand er et multikulturelt kunstprosjekt. Barn og unge fra hele verden medvirker i en felles musikalsk forestilling, og ulike kulturer møtes på scenen.

Målet er å skape en møteplass der forskjellige identiteter og kulturell og kunstnerisk kompetanse blir verdsatt og synliggjort. Gjennom Fargespill viser vi at musikk, dans og sang er en viktig arena for likeverdige møter mellom mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kultur.

Konseptet er hentet fra Stiftelsen Fargespill i Bergen, og startet i Kristiansand i 2014. Fargespill Kristiansand produseres og utvikles av Kilden Dialog, med bidrag fra ulike lokale samarbeidspartnere.
Cultiva har bidratt til oppstart og etablering i perioden 2014 til 2017.

I dag er det et samarbeidsprosjekt mellom Kilden Dialog, Kristiansand Kulturskole, Kongsgård Skolesenter,Universitetet i Agder og ulike grunnskoler i Kristiansand. Fargespill har blitt gjennomført i 2014, 2015, 2017 og 2018.

Prosjektleder, kunstnerisk ansvarlig og regissør for Fargespill Kristiansand er Elisabeth Lindland. Hun kan du kontakte på elisabeth.lindland@kilden.com.

Les mer: www.fargespill.no

Fargespill 2018

Fargespill 2016

Fra prøvene 2014

Kilden

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt