loader
14. SEPT 2017
Konsertbaren
Festival, Foredrag/Kurs
100.00 NOK

Seminar: Politisk teater for barn og unge? Er det lov, da?

Seminar
14. september
09.30 – 11.00
Teaterbaren, Kilden Teater og Konserthus / Theatre Bar, Kilden Performing Arts Centre

Politisk teater for barn og unge? Er det lov, da?

Hvilke mulighetsrom ligger det i scenekunsten som kollektiv møteplass til å bearbeide, behandle og reflektere over samfunnsspørsmål? Hvor langt kan eller bør scenekunsten gå i å styre, opplyse og manipulere et ungt publikum? Hvilket etisk og moralsk ansvar ligger på kunstnerne i møtet med et ungt publikum med tanke på at det unge publikummet ikke nødvendigvis har de forkunnskapene til å kunne stille de kritiske spørsmålene? Vil bruken av «sannhetsvitner», selve basisen i dokumentarisk teater, som kilder til å berette en fortelling fra virkeligheten gjøre det politiske budskapet mer legitimt i møte med et ungt publikum? Vi inviterer inn kunstnere fra årets program som har laget teater for barn og unge med politisk tilsnitt, for å snakke om virkemidler, prosess og funksjon.

 

Med Siemke Böhnisch, Maren Ørstavik, Pia Maria Roll, Iva Moberg og Thomas Østgaard.

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt