Kilden Digital

Kilden Digital formidler kunstproduksjoner til et publikum som ikke har anledning til å oppleve våre forestillinger og konserter i Kilden Teater og Konserthus. Gjennom digital overføring av bilde og lyd gir Kilden Digital kunstneriske opplevelser til blant annet barn og unge på sykehus, og eldre på syke- og pleieinstitusjoner.

Pilotprosjektet til Kilden Digital startet i 2013 og var i hovedsak knyttet til Kulturrullatoren i Kristiansand. Siden har en rekke konserter blitt overført til institusjoner på utsiden av Kilden-bygget. I 2016 ble det inngått en avtale med Kristiansand kommune om faste direkteoverføringer til en rekke institusjoner, via fibernettet. Vi jobber hele tiden for å kunne levere digital overføring av kunst- og kulturopplevelser til flere kommuner i regionen.

Kilden Digital er et nyskapende konsept som har blitt møtt med stor interesse og nysgjerrighet fra det offentlige, andre kulturinstitusjoner, og ikke minst fra målgruppen – mennesker som av ulike grunner ikke kan besøke Kilden.

Vil du vite mer om Kilden Digital, kan du kontakte prosjektleder Reidar Mosland på reidar.mosland@kilden.com.

Kilden

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt