Kilden Lørdagsskole

Lørdagsskolen skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, samt gi dem muligheten til å bli kjent med andre ungdommer med samme interesse. Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20 år fra hele Agder, og et ledd i Kildens talentutviklingsprogram.

Elevgruppa er bredt sammensatt med elever hovedsakelig fra kulturskolene. De arbeider innenfor rytmisk musikk, ensemblespill og strykeensemble. Undervisningen på lørdagene består bl.a. av hørelære/ og musikklære, samspillgrupper og kammermusikk. Undervisningen foregår primært på Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand, med lærekrefter fra Universitetet i Agder, Kristiansand kulturskole og Kristiansand Symfoniorkester. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for elevene.


Kilden lørdagsskole er en del av Lørdagsskolen i Agder som er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kulturskole, Norsk kulturskoleråd Agder (Lørdagsskolen i Aust-Agder) og universitetets talentutviklingsprogram (TUP) og Kilden Dialog.

Les mer om opptak på Kristiansand kulturskoles hjemmeside

Marie Teresie Sørensen

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt