Kilden Sølvstrupene

Kilden Sølvstrupene er Kildens eget seniorkor. Sølvstrupene øver hver tirsdag kl. 9.30 – 11.00 i Kilden, og er inndelt i fire stemmegrupper. Det er ingen opptaksprøve – du må kun være fylt 62 år og være glad i å synge. Per i dag teller koret hele 150 medlemmer.

Det er for tiden stor pågang, og vi kan dessverre ikke ta inn  nye medlemmer. Det er mulig å sette seg på venteliste. Send en e-post til solvstrupene@kilden.com

Seniorkoret Sølvstrupene har eksistert siden Kilden åpnet i 2012 og har hvert år økt medlemstallet slik at det i dag teller 150 medlemmer. Koret har siden oppstarten bidratt i Kildens oppsetninger, som den årlige 17. mai-konserten sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Kildens juleforestilling «Juleevangeliet». I tillegg har de opptrådt med eget program i flere sammenhenger, blant annet bidratt på Salmekveld i Domkirken og i andre Dialog-prosjekter, som da de opptrådte sammen med teatergruppen Fotspor i «Grunnlovsjubileeet – et skråblikk», og med Vest-Agder kammerkor med programmet «Halfdan Kjerulf i tekst og toner»

De siste årene har kormedlemmene selv organisert en årlig tur. Våren 2015 var koret i Århus i Danmark og holdt konsert sammen med Århus Ældrekor. Våren 2016 gikk turen til Schleswig i Tyskland med flere opptredener.

Sølvstrupene ledes av Anne Haugland Balsnes og meddirigent er Bodil Nørsett.

Spørsmål kan rettes til solvstrupene@kilden.com.

Kilden satser på seniorsang

Korleder og forsker Anne Haugland Balsnes om dialog-prosjektet Sølvstrupene.

http://korbloggen.no/satser-pa-seniorsang/

Sølvstrupene Tidligere prosjekter

Kilden Sølvstrupene har noen faste årlige fremføringer:

Festkonsert 17.mai

Koret har medvirket ved alle 17.mai-konsertene sammen med Kristiansand Symfoniorkester siden 2013, både med egne nummer akkompagnert av orkesteret og som allsangledere.

Juleevangeliet

Siden 2012 har Kilden Dialog produsert forestillingen ”Juleevangeliet” i samarbeid med Kristiansand symfoniorkester og andre samarbeidspartnere. Kilden Sølvstrupene har deltatt hvert år.

2012/2013

Samarbeidspartnere: Kristiansand Solistensemble, Agder Teater, teatergruppen Fotspor og skolebarn fra Slettheia skole.

2014/2015

Samarbeidspartnere: Kristiansand Kammer- og operakor, Agder Teater, Eir Inderhaug og dansere fra Sharron´s Dansestudio.

2016

Samarbeidspartnere: Kristiansand Kammer- og operakor, jentekoret Benedictus, teatergruppen Fotspor. Les anmeldelse her.

Vårkonserter i Kildens foaje

Siden 2014 har vårkonserter i Kildens foaje med allsang vært et fast innslag i Kilden Sølvstrupenes årsplan.

Turer

Våren 2015: Kilden Sølvstrupene var på tur til Danmark og holdt konsert sammen med Århus Ældrekor i Fredenskirken i Århus.

Våren 2016: Kilden Sølvstrupene var på tur til Tyskland/Danmark og holdt konsert sammen med Ældre Sagens Kor fra Sønderborg på Sønderborg Festning.

Andre fremføringer:

Våren 2013: Kilden Sølvstrupene var ansvarlig for allsangskonserten ”Norge rundt” hvor også Anne Karin Kaasa og et band bestående av Jon Harald Balsnes, Rolf Wam Fjell og Per Erik Olsen deltok. Konserten ble gjentatt i Buen kulturhus i Mandal hvor også Mandal seniorkor var med.

Høsten 2013: Kilden Sølvstrupene Livskilden høsten 2013.

Oktober 2014: Sammen med teatergruppa Fotspor, fremførte Kilden Sølvstrupene en forestilling relatert til 200-årsjubileet til grunnloven. Christine Helland og Birte Myhrstad hadde sammen med teatergruppa utviklet ideen. Seniorkoret var musikalsk lim og levende kulisser i forestillingen kalt «Grunnlovsjubileet – et skråblikk».

November 2014 og 2015: Kilden Sølvstrupene deltok på Salmekveld i domkirken med egne nummer i tillegg til å lede allsang.

Oktober 2015: I «Snehvit og de syv dvergene – et moderne eventyr», var seniorkoret Kilden Sølvstrupene en større del av handlingen i forestillingen utviklet og fremført av teatergruppa Fotspor. Manus var skrevet av instruktør og regissør Christine Helland, mens tekstene til ABBAs kjente melodier kommenterte handlingen og var skrevet av Sølvstrupenes dirigent Bodil Kvernenes Nørsett. De musikalske arrangementene var ved Jon Kleveland. En strykekvartett fra KSO akkompagnerte sangene. Les omtale her.

Juni 2016: Kilden Sølvstrupene, Kristiansand Solistensemble og Ungdomskilden sang utdrag fra Terje Vigen da Kongeparet besøkte Kristiansand og steg i land på Kilden-kaia.

Oktober 2016: I samarbeid med Vest-Agder Kammerkor og pianisten Ilze Jaunzeme framførte Kilden Sølvstrupene konsertprosjektet “Halvdan Kjerulf i tekst og toner” i foajeen i Kilden, Kvinesdal og Mandal Kirker.

Januar 2017: Kilden Sølvstrupene fremførte tre sanger og ledet allsang på åpningsarrangement i det nye Q42.

Kilden

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt