Inspirasjon og faglig påfyll

Hver samling vil inneholde faglige innlegg for utvikling i lederrollen, kunstneriske innslag, og gruppeøvelser og grupperefleksjon. Alt som tematiseres vil konkretiseres i oppgaver og øvelser for praktisk nytteverdi i det daglige. Samlingene vil bestå av tre timers faglig og kunstnerisk innhold etterfulgt av lunsj.

Bilde av ibsen på lilla bakgrunn SAMLING 1
MOT, UNNVIKELSE OG INDRE DRIVKRAFT

11. februar 2020
Samling kl. 9-12, lunsj fra kl. 12

Peer Gynt sklir unna alle ansvarlige valg i livet og foretrekker heller egosentrisk nytelse. Når han møter det som virkelig er viktig, våger han ikke og trekker seg unna. Henrik Ibsen mener at det er gjennom valgene vi tar at vår karakter skapes, men det krever mot å ta ut sitt potensial. Peer Gynt er ikke alene om å tematisere frihet som viktig for menneskets utvikling, og i oppsetningen av Jens Bjørneboes roman Jonas i Kilden møter vi gutten som begrenses av samfunnets normer og regler. Det er ikke så ulikt hvordan ledere kan oppleve arbeidshverdagen, og samlingen tematiser ledelse som et eksistensielt valg og hvordan skape rom for å kunne virke på sitt beste.

Samlingen vil foregå i flere av Kildens saler, blant annet avslutter vi i kulissene til Kildens oppsetning av Jonas.

Tegning av en byste av en mann. SAMLING 2
RETORIKK OG STERK FORMIDLING

1. desember 2020
Samling kl. 9-12, lunsj kl. 12

Teateret og demokratiet har opphav samme sted: i Athen. Det greske demokratiet var et radikalt styresett, der alle frie borgere kunne bli ledere. Dermed ble kunsten å tale for å overbevise, retorikken, viktig. En leders viktigste verktøy er evnen til å engasjere og få andre med på fremtidens retning. Retorikk er ikke fine fraser, det er heller forståelsen av hva som gjør en taler troverdig. Tidlig ble spørsmålet stilt: Kan man egentlig tale godt uten selv å være god?  På denne samlingen vil lederne få innsikt og retorikktrening av en skuespillers trente øye. Etos, logos og patos utgjør byggesteiner i denne samlingen, men også å bruke seg selv som instrument, med kropp og stemme, for å lykkes.

Frank Jørstad er skuespiller og foreleser i retorikk og vi veilede oss gjennom samlingen. Faglig ansvarlig for programmet er psykologspesialist Mariann Crantz.

Illustrasjon av gammel mann foran en dør. Lilla bakgrunn. SAMLING 3
ENDRINGSLEDELSE OG MEG SELV I ROLLEN

29. januar 2021
Samling kl. 9-12, lunsj kl. 12

Den gamle grinebiteren Ebenezer Scrooge i Charles Dickens´ En julefortelling har slett ikke tenkt å endre seg. Tre spøkelser, fra fortiden, nåtiden og fremtiden, får ham på andre tanker – og han klarer til slutt å bli en annen. Ledere må være opptatt av endring – og for å endre andre, må også du endre deg selv. Det blir en samling om hvem vi er som summen av våre livserfaringer, om hvordan andre ser oss i dag og fremtiden som frukt av vårt livsprosjekt. Er det dit du vil, eller må kursen justeres for å utrette det du vil i leder rollen?

Samlingen finner sted i kulissene til En julefortelling i Kilden og kanskje kommer spøkelset…

Illustrasjon av person med maske SAMLING 4
ROLLEBEVISSTHET OG ROLLESKAPING

4. mars 2021
Samling kl. 9-12, lunsj kl. 12

En skuespiller skal møte enhver rolle med et åpent sinn, leve seg inn i en karakter og skape et troverdig menneske utenfor seg selv. Til lederrollen er det et hav av forventninger, og ingen leder oppfyller alle. Å passivt etterligne andres lederstil er neppe noe godt svar. Du må selv forme en rolle der du aktivt bruker det beste av deg selv. I Kildens oppsetning Mysterier av Knut Hamsun viser forfatteren vei i rollebevissthet som leder. Denne samlingen handler om rollebevissthet, å aktivt skape lederrollen, og hva vi kan lære av skuespillere, som hele tiden må skape seg en rolle og gjøre den til sin. Hva er deres innsikter og hemmeligheter?

Samlingen finner sted i scenografien til Kildens oppsetning av Mysterier og kostymer og rekvisitter vil være en aktiv del av dagen.

Kontaktperson

Øyvind Lindseth
oyvind.lindseth@kilden.com
Mobil: 908 31 221

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt