Kilden Teater og Konserthus tar personvern på alvor, og vi er avhengige av våre kunders tillit for å lykkes. Åpenhet er et nøkkelord for all vår behandling av personopplysninger. Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler informasjonen du gir oss når du bruker våre tjenester.

Personvernerklæring: Oppdatert dato: 25.04.2018

        

1) INNLEDNING

Denne personvernerklæringen gjelder for Kilden Teater og Konserthus og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg (den registrerte), hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Kilden forholder seg til norsk lov og de krav som stilles der.

Kilden Teater og Konserthus, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene og billettsystemet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd). Kilden Teater og Konserthus hjemmel for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er pålagt for etterlevelse av andre lover. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Å gi fra seg personopplysninger til oss er frivillig og vi oppfordrer til å si ifra til oss dersom man ikke ønsker å bli registrert.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

 

2) OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøpshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er administrerende direktør som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

 

3) HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORDAN?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

 1. a) Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, billettsystem, Kildenvenn app eller nyhetsbrev, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse, adresse, kjønn, alder og mobilnummer. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss senere, som henvendelser til billettkontoret. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av kjøpshistorikk, oppslagstjenester, Kildevenn app eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

 1. b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

 1. i) Din enhet og internett-tilkobling:

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

 1. ii) Bruk av tjenestene eller kjøp:

Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene, samt hva du eventuelt har handlet.

iii) Informasjon om posisjon:

Vi kan også registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler i våre butikker gjennom data fra kjøp du gjør.

 1. c) Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi samarbeider også med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper og søkemotortjenester) og kan motta opplysninger om deg fra disse.

 1. d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Du kan blokkere informasjonskapsler i din nettleser, men dette kan påvirke funksjonaliteten og tjenestene du bruker på hjemmesiden vår.

 1. e) Automatiske vurderinger

Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde. Dette kan brukes til å sende deg informasjon på e-post, SMS eller online markedsføring ut ifra kategoriseringen, slik at en mottar mer relevant informasjon.

 

4) HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL (HJEMMEL)

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 1. a) For å levere tjenestene våre til deg:

For å sende deg informasjon i forhold til forestilling du skal på i Kilden Teater og Konserthus:

Vi bruker personopplysninger for å sende deg informasjon knyttet til dine kjøp. Dette kan være informasjon om endring i spilletid, avlysninger eller praktisk informasjon som angår ditt besøk i Kilden Teater og Konserthus.

 1. b) For å levere og forbedre tjenestene våre:

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og, om relevant, å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

 1. c) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger og produktinformasjon som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke forestillinger og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

 1. d) For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering:

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din(e) persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

 1. e) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 1. f) For å forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

5) DELING AV OPPLYSNINGER

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av overføring mellom ulike interne systemer. Vi inngår databehandleravtaler med eksterne systemleverandører som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

 

6) OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL UTLANDET

 1. a) Innenfor EU/ EØS

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 1. b) Utenfor EU/ EØS

Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil informere deg om overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring. Du har rett til å ikke la data overføres.

 

7) ADMINISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse (ref. ovenstående). Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på personvern@kilden.com.

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht GDPR art 18.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på personvern@kilden.com

 

8) SLETTING AV PERSONDATA

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til personvern@kilden.com

 

9) SIKRING AV PERSONDATA

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Vi jobber aktivt med å begrense tilgangen og antall brukere som har innsyn i dataen. Kryptering av innhold og nettsidene gjøres også.

 

10) SÆRLIG OM MARKEDSFØRING I ULIKE MEDIER 

Dersom du har gitt ditt samtykke til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post, telefon, SMS, push-varsel, post/brev, sosiale medier eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kundeundersøkelse, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, push-varsel, post/brev og sosiale medier.  Dine persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjoner i nettsiden, epostene og SMS-ene.

 

11) ENDRINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

 

12) RETT TIL Å KLAGE

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

 

13) KONTAKTINFORMASJON

Kilden Teater og Konserthus, ved administrerende direktør, har det øverste ansvaret for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger tilknyttet salg og markedsføring i Kilden Teater og Konserthus er salg og markedssjef, Janneke Aulie. Epost: janneke.aulie@kilden.com

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på personvern@kilden.com

Kopirett

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett (© 2018 ) og tilhører Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS. Med enerett.

Opplysninger på nettstedet, herunder, men ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, kan ikke reproduseres, overføres, distribueres eller lagres uten på forhand skriftlig samtykke fra Kilden Teater og Konserthus, annet enn der dette skjer utelukkende til personlig bruk. Endringer av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt.

Enkelte deler av nettstedet inneholder bilder som er underlagt fotografer og andre leverandørers opphavsrettslige policyer.


Sjekket mot personopplysningsloven

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt