SPOR

SPOR er et banebrytende dialogprosjekt der Kristiansand Symfoniorkester og elever fra videregående skole utvikler en forestiling som både berører og begeistrer.

SPOR – en forestilling med kontraster: Det stumme og det høylytte, det avanserte og det enkle, de profesjonelle og de ikke-profesjonelle. Alt i et samspill. Alt for å sette spor.

SPOR er en inkluderende forestilling utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles satsing på kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering mellom elever med psykiske og fysiske utviklingshemninger og andre elever. Prosjektet går ut på å avdekke og utvikle de kunstneriske ressursene som finnes i elevmassen og arbeide frem mot en forestilling. Formålet er å skape innovative møter mellom profesjonelle kunstnere og ungdommer, og ungdommene imellom, som bidrar til økt mestring, synlighet, toleranse og kvalitetsopplevelser.

Forestillingen består av musikalske orkestermoduler, som bindes sammen med elektroniske eller akustiske mellomspill. Ouverture, egne orkesterstykker, musikk til turn / akrobatikk,  drama, tablåer, dikt og tekster laget av elevene, er elementer som inngår i forestillingen.

Nykomponert musikk av Stig Nordhagen danner den musikalske og kunstneriske rammen om prosjektet.

Medvirkende: Kristiansand Symfoniorkester, elever ved Kristiansand Katedralskole Gimle og Kvadraturen Skolesenter.

Prosjektleder og kunstnerisk ansvarlig: Elisabeth Lindland – elisabeth.lindland@kilden.com i samarbeid med pedagoger på Kristiansand Katedralskole Gimle.

SPOR ble første gang fremført høsten 2015. Se klipp fra forestillingen.

Ny forestilling ble fremført 4. mars 2017.

SPOR 2017

Kilden

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt