Styret og eierne

Kilden Teater og Konserthus, lokalisert i Kristiansand, er en arena for store kunstneriske opplevelser. Eierne av Kilden er Vest-Agder og Aust-Agder Fylkeskommune, samt Kristiansand og Grimstad kommune.

Våre eiere

Andel 

Kristiansand kommune 

 60%

Vest-Agder Fylkeskommune 

 25%

Aust-Agder Fylkeskommune

 12%

Grimstad kommune

 3%

 

Kilden styre av 2018:

Marianne Elisabeth Johnsen – Styreleder
Geir Bergskaug – Nestleder
Tore Askildsen – Styremedlem
Aase Marthe Horrigmo – Styremedlem
Hege Solli – Styremedlem
Pål Svendsberget – Styremedlem
Trym Dalene – Styremedlem
Andrea Berglihn – Styremedlem
Per Fronth – Vara for styreleder
Bård Nylund – Varamedlem
Janne Nystøl Spilde – Varamedlem
Tove Welle Haugland – Varamedlem
Johanna Engedal – Varamedlem
Sveinung Tofteland – Varamedlem
Tor Anders Aadalen – Varamedlem

 

Selskapsavtale for Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS

Organisasjonskart Kilden TKS IKS:

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt