UngdomsKilden

UngdomsKilden er et talentutviklingsprogram for teaterinteressert ungdom mellom 13 og 19 år. Gjennom målrettet og profesjonell opplæring, får fremtidens kunstnere på Sørlandet mulighet til å utfolde og utvikle seg innen kunstneriske fag.

UngdomsKildens mål er å gi unge, talentfulle mennesker innsikt, forståelse og mestring innen ulike sceniske disipliner. Gjennom profesjonell undervisning, faglig veiledning og praktisk sceneerfaring, skal vi bidra til å sikre talentutviklingen i regionen og rekruttere flere lokale, profesjonelle scenekunstnere som kan fylle regionens scener med nytt innhold og nye uttrykksformer i årene som kommer. Elevene i UngdomsKilden lærer ulike skuespillerteknikker, utvikler sine estetiske sanser og kunstkritiske blikk, og deltar i kreative teaterprosesser. I tillegg til opplæringen deltar elevene i workshops sammen med andre scenekunstnere og bidrar som skuespillere i oppsetninger.

UngdomsKilden er et samarbeidsprosjekt med stiftelsen Cultiva, og et ledd i satsingen på kompetanseheving og talentutvikling i regionen. Programmet gir et godt grunnlag for å søke seg videre til formell skuespillerutdanning. Målgruppen for UngdomsKilden er motivert ungdom mellom 13 og 19 år fra Sørlandet med særlig talent og interesse for teaterfaget. Årlig arrangeres det åpne opptaksprøver for nye elever.

UngdomsKilden har undervisning hver torsdag etter skoletid i Kilden Teater og Konserthus. All undervisning er obligatorisk. Prosjektleder og ansvarlig instruktør er Christine Helland. For mer informasjon kan du ta kontakt på ungdomskilden@kilden.com.

Kilden