Våre partnere

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS takker følgende samarbeidspartnere og bidragsytere:

Hovedsamarbeidspartner:

Andre samarbeidspartnere:

Kilden er realisert med bidrag fra: